Aktiv boligpolitikk lønner seg

aktiv boligpolitikk
Aalgaard Bygg vant Sola Tomteselskaps aller første prosjektkonkurranse tidlig i år. F.v. Svein Olav Aalgaard, eiendomsmegler Randi Tveit, ordfører Ole Ueland, og daglig leder av Sola Tomteselskap, Mariann Kyllingstad. Foto: Geir Arne Løland, Solabladet

Da Sola Tomteselskap la ut sine første boliger for salg i februar, gikk det ikke mer enn én dag før samtlige var utsolgt. 

– Både pris og en meget god planløsning var avgjørende, tror Mariann Kyllingstad, daglig leder i Sola Tomteselskap. Boligene på Myklebust hadde en pris 10 prosent under markedspris.

GOD STRUKTUR 

Det var Aalgaard Bygg som vant den første prosjektkonkurransen i det nye tomteselskapet og altså satte opp de første boligene.

– Vi har vært med i en del prosjektkonkurranser tidligere, og ser effekten av å jobbe slik Sola kommune nå har begynt. Strukturen gir grobunn for selskaper som vårt, samtidig som den sørger for at boligkjøperne får gode tilbud, sier Svein Olav Aalgaard.

FORTLØPENDE KONKURRANSER 

Sola Tomteselskap, som ble opprettet etter Sandnes-modellen i 2016, er organisert som et kommunalt foretak og står for kjøp, forvaltning og videresalg av arealer og eiendom.

– Tidligere bygde og solgte vi boliger selv, noe som gikk greit en stund. Men etter hvert som priser og risiko slo inn, så vi at det var utfordrende, og vi hadde boliger som stod usolgt, sier ordfører i Sola kommune, Ole Ueland (H). Han er opptatt av at flest mulig av innbyggerne i kommunen skal kunne bo i egen bolig.

FOKUS PÅ FØRSTEGANGSETABLERERNE 

– Vår boligpolitikk handler om at så mange som mulig skal bo i egen bolig og greie seg selv. Spesielt førstegangsetablerere er en gruppe vi vil tilrettelegge for og hjelpe inn, sier han.

Opprettelsen av tomteselskapet er ifølge Ueland en måte å sikre at boligpolitikken fungerer i praksis.

– Hensikten med selskapet er å levere boliger rettet mot ungdom og folk som vil bo i Sola, men også å sikre arealer slik at vi kan gjøre dette framover i tid. Vi tror vi har funnet en god modell som ikke utsetter kommunen eller innbyggerne for stor risiko, sier han.

Recent Posts