Birkeland bruk og bolig partner inn i midtfjell-prosjektet

Birkeland bruk og bolig partner inn i midtfjell-prosjektet
Her, på Ålgård, skal Midtfjellprosjektet anlegges.

Svein Olav Aalgaard mener det er realistisk å tro at prosjektet på 700-800 boliger på Midtfjell i Gjesdal kommune vil være i gang i løpet av en femårsperiode.

Kalle Mersland i Birkeland Bruk, som gjennom sin kunderelasjon til Aalgaard Bygg ble invitert inn som aksjonær i Midtfjell Utbyggingsselskap as, har nå en eierandel på 25 prosent i selskapet. Det samme har BoligPartner, mens Ålgård bygg eiendom har 15 prosent og Aalgaard Bygg 35 prosent.

FARGEKLATTEN I PROSJEKTET

– Ålgård er på en måte sentralt usentralt. Det er det spennende oppi dette, sier Kalle Mersland i Birkeland Bruk.

– Vi tror at vi kan være med å tilføre noen nye ideer og innspill. Vi skal være fargeklatten i dette prosjektet, sier han.

VIKTIG GRUNNEIERAVTALE

– Etter noen forhandlingsrunder har vi fått på plass en veldig god avtale med grunneierne. Det er sterkt medvirkende til at vi nå mener prosjektet har mer livets rett enn tidligere, sier Kjell Fjeldheim som er daglig leder av Midtfjell Utbyggingsselskap as og styreleder i Aalgaard Bygg. Han forteller at grunneierne har fått penger på forhånd, som en form for opsjon.

KOLLEKTIVDEKNING

– Områdeplan og detaljplan ble godkjent rett før sommeren. Neste etappe er å få på plass og godkjent de tekniske planene. Det går nok i orden. Vi ser ingen skyer i horisonten rundt akkurat det arbeidet. Så kan vi ikke love at det blir gondolbane fra Ålgård sentrum til Midtfjell, men kollektivdekning, det må vi ha, sier Svein Olav Aalgaard.

Recent Posts