Eneboliger

Riving av eldre enebolig har gitt rom for oppføring av vertikaldelt bolig i Sandnes.