Eneboliger

Riving av eldre enebolig har gitt rom for oppføring av to nye boliger på Jåttå.