Eneboliger og rekkehus

Vinnerbidraget i prosjektkonkurranse i regi av Sandnes Tomteselskap KF. Kleivane, Sandnes.