Bygger på dugnad

Kirkeverge Tor Helge Køhn
IMPONERT. Kirkeverge Tor Helge Køhn foran det tredje dugnadsprosjektet i forbindelse med nye Ålgård kirke, - uteamfiet på baksiden av kirkebygget.

Gjesdal Idrettspark og Ålgård kirke, to store, viktige anlegg i Gjesdal kommune, er begge et resultat av lokale ildsjeler og omfattende dugnadsinnsats. Hva er hemmeligheten?

– Dugnaden betyr alt og er ikke minst viktig for klubbfølelsen, sier Alf Sigmund Olufsen, som leder dugnadsarbeidet i forbindelse med den nye fotballhallen som settes opp i Gjesdal Idrettspark på Solås i Ålgård. Samtidig settes også en ny hall for håndballen, turnen, bueskytterne og friidretten opp i samme område, også den med betydelig dugnadsinnsats.

LEDER DUGNADSINNSATSEN
Med 40 års fartstid som anleggsleder i Skanska, er organisering av byggearbeid noe Olufsen, som nå er pensjonist, nærmest kan i blinde. Fem lag, hvert av dem med en bas i front og ni på laget, skal nå i første omgang sørge for at støypearbeidene til fotballhallen blir unnagjort. Cirka 500 kvadratmeter skal forskales. Ifølge Olufsen går det med ti tonn armering og rundt 40 billass betong. Dugnadsstart er 11. november.

– Det er DT Masiv som utfører betongarbeidene på den andre hallen der håndballen, turnen Gjesdal IL og bueskytterne skal inn. Her er det foreløpig ikke satt opp dugnadslister, men det blir et samarbeid mellom de ulike lagene, sier Olufsen som har vært en viktig bidragsyter i Ålgård FK i årenes løp. Dette er langt ifra første gang han er med i dugnadsarbeid.

Bygger på dugnad
I GANG: To haller skal nå settes opp i Gjesdal Idrettspark på Solås i Ålgård. Dugnadsinnsats er en avgjørende innsatsfaktor.

VIKTIG Å PLANLEGGE DUGNADEN GODT
– Er det vanskelig å få folk til å stille?
– Jeg har inntrykk av at dugnadsånden har dabbet noe av de siste årene. Derfor er det viktig at vi organiserer arbeidet godt og skaffer folk nok slik at innsatsen fordeles på flere. Slik vi nå har lagt det opp, får hvert av de fem arbeidslagene fire arbeidskvelder hver, forteller Olufsen. Hans erfaring er at dugnadsarbeid bygger både vennskap, lagånd og klubbfølelse.

– Det sveiser oss sammen, fastslår han og legger til at begge hallene i Gjesdal Idrettspark etter planen skal stå ferdige i løpet av sommeren neste år.

IMPONERENDE KIRKEBYGGDUGNAD
Kirkeverge Tor Helge Køhn i Gjesdal sokn, der Ålgård kirke inngår som én av fire kirkebygg, er imponert over den innsatsen frivillige på Ålgård har lagt ned i den nye kirka i sentrum.

Selv begynte han i stillingen etter at den nye kirka var reist, men han skal ikke lengre enn til baksiden av kirkebygget i Ålgård sentrum, der akkurat nå dugnadsfolk er i sving med å sette opp et uteamfi med plass til rundt 60 mennesker.

– Først stiller folk opp for å få reist selve kirka, og så er ikke kirka mer enn ferdig før de samme går i gang med å bygge ungdomskjeller og nå altså dette tredje prosjektet… Jeg har i mange år hevdet at frivillighet og dugnadsånd dessverre nok hører gårsdagen til, men det jeg opplever her motbeviser i aller høyeste grad dette. Her kommer folk igjen og igjen og ønsker endog til å hjelpe gjennom firmaet sitt, beskriver kirkevergen.

ILDSJELER AVGJØRENDE
I likhet med dugnadsleder Olufsen i Gjesdal Idrettspark, fremhever Køhn et vesentlig poeng:

– Arbeidet skjer på en måte som gjør at vi ser at arbeidslaget har det gøy sammen. Akkurat det tror jeg er en helt avgjørende faktor for suksess. Dessuten: Noen tar et ekstra stort ansvar. Uten deres ledelse og engasjement, hadde nok dette ikke vært mulig.

Recent Posts