Dagens boliglånssituasjon

Vi må hjelpe folk der de er

Heidi Malmin (til venstre) og Randi Tveit. Foto: Bethi Dirdal Jåtun og Eiendomsmegler 1 SR-Bank.

– Vi skal være der når det blåser. Nå er det orkan for mange, og vi må hjelpe folk der de er.

Dette sier Heidi Malmin, banksjef i SpareBank1 SR-Bank på Ålgård halvannen uke etter at regjeringen kom med sin første pakke i forbindelse med koronaviruset.

Uviss situasjon

Aalgaard Bygg snakket tidligere med henne om bankens muligheter til å strekke seg innenfor den nye Boliglånsforskriftens krav om egenkapital på 15 % pluss en dokumentavgift på 2,5 % ved inngåelse av boliglån.

– Vi prøver å strekke oss så langt vi kan for kundene våre. Hver situasjon er unik og mange faktorer spiller inn, sa Malmin på det tidspunktet, noe hun også sier i dag.

Banken setter nå ned renten for både eksisterende og nye kunder for å imøtekomme dagens situasjon.

Kundenes beste må ivaretas

– Vi er nødt til å tenke kundens sikkerhet og ivareta kundene våre slik at de ikke havner i situasjoner og tar valg som gjør at de kommer dårlig ut, fastslår hun. Samtidig understreker hun at det har stormet før og at en ny normalsituasjon vil komme. Malmin oppfordrer folk på boligjakt om å ta kontakt i god tid for å se på mulighetene for finansiering av deres boligbehov.

Randi Tveit, eiendomsmegler i Eiendomsmegler1, opplever at rammen som markedssituasjonen sammen med boliglånsforskriften legger på boligkjøper i dag, er en utfordring for boligsalgssituasjonen.

Oppspist egenkapital

– Tidligere var verdistigning en hovedregel når man kjøpte bolig. Flere som kjøpte da markedet var på topp, opplever i dag verdireduksjon. De får altså mindre igjen for boligen sin i dag enn da de kjøpte. I praksis vil dette for noen gå ut over egenkapitalen, sier hun.

Eiendomsmeglerens erfaring er imidlertid at banken gjør det de kan for at kunden skal komme i mål.

Snakk med banken

Et tett samarbeid med SpareBank1 SR-Bank, gjør at de boliginteresserte Randi Tveit henviser til banken, raskt får et møte. – Selv om situasjonen for noen kan virke umulig, viser det seg at vi som oftest kommer mange skritt nærmere boligdrømmen når vi får snakket med kunden, sier banksjef Heidi Malmin og legger til:

– Ingen situasjoner er like. Det er derfor viktig at hver og en får de rådene de trenger for å ta gode valg i forhold til sin økonomiske situasjon. Poenget er at vi kan legge en plan mot målet sammen, spesielt nå.

Hvordan hjelpe barn inn på boligmarkedet?

Når førstegangsetablereren ikke har egenkapitalen som kreves for å ta opp boliglån, men likevel muligheten til å betjene det, kan foreldrene hjelpe på følgende måter:

1. GAVE ELLER FORSKUDD PÅ ARV. Arveavgiften ble fjernet i 2014 slik at forskudd på arv nå er skattefritt. Beløp på over 100.000 kroner må imidlertid føres på skattemeldingen.

2. Å STILLE SOM KAUSJONIST. Dette betyr at banken tar pant i foreldrenes eiendom for hele eller deler av det gjeldende beløpet. For at man skal kunne kausjonere, vurderes det om låntaker klarer å betjene hele lånet alene. Også foreldrenes betjeningsevne blir vurdert. Foreldrene blir ansvarlige for lånet dersom det av en eller annen grunn ikke blir betjent. Etterhvert som boliglånet nedbetales og boligens verdi øker, kan kausjonistlånet refinansieres inn i barnets bolig og foreldrenes kausjonistansvar opphører.

3. MEDANSVARLIG PÅ LÅNET. Dersom barnet ikke har økonomi til å betjene hele lånet alene, kan foreldrene gå inn som medansvarlige på lånet.

4. Å KJØPE BOLIG SAMMEN. Noen velger å kjøpe bolig sammen. Det er da viktig at skjøtet tinglyses slik at begge parter føres opp som eiere av boligen. Dette sikrer rettsvern for eiendomsrett, ikke bare ansvar for lånet.

Recent Posts