LEDER

Gode relasjoner, gode resultater

Svein Olav Aalgaard - Aalgaard Bygg

Svein Olav Aalgaard, daglig leder

Vi legger stor vekt på at våre ansatte skal trives og bli godt kjent. En ting er at det skaper trivsel og godt miljø på arbeidsplassen, noe som i seg selv er viktig, men det bygger også trygghet.

TRYGGE RELASJONER
For prosjektgjennomføringen er disse to innsatsfaktorene av største betydning. De styrker ikke bare effektiviteten, men også kvaliteten på det arbeidet vi utfører. Trygge ansatte, som kjenner de de jobber med, vegrer seg ikke for å stille spørsmål eller for å søke avklaring på ting som står uavklarte, men tar ting der og da. Det er både vi og oppdragsgiverne våre tjent med.

GODE SAMARBEIDSPARTNERE
Det samme gjelder for samarbeidspartnerne våre, – de ulike fagene vi samarbeider med helt fra planlegging til nøkkelferdig bolig. Vi krever den samme høye kvaliteten fra dem som fra våre egne ansatte. Derfor jobber vi også kontinuerlig for å styrke relasjonen til disse, slik at vi sammen kan utføre arbeidet på en mest mulig effektiv og kvalitetssikker måte.

KONTINUERLIG ARBEID
For å få til dette trenger vi også å møtes på arenaer utenom jobb. Vi har blant annet en årlig aktivitetstur for de ansatte, der vi også inviterer med oss samarbeidspartnere nettopp for å skape denne tryggheten som er så avgjørende for jobbutførelsen.

UTOVER OSS SELV
Vi fikk inn 61 godt kvalifiserte søknader til fjorårets idrettsstipend som vi delte ut i desember i fjor. Vinneren ble No LimitationAS, en lokal organisasjon som satser helt nytt i sitt rehabiliteringsarbeid for rusavhengige, folk med psykiske utfordringer eller kriminell løpebane – og som i stor grad satser på idrett og fysisk trening i sitt arbeid. Vi ble imponert over stå-på-viljen, over motet som kreves for å gå mot strømmen og satse helt nytt og for de resultatene som allerede avtegner seg blant brukerne. Du kan lese mer om dette i intervjuet med gründer og daglig leder, Grete Natalie Storm-Johansen.

INN PÅ FRITIDSMARKEDET
Nytt siden sist er at vi går i gang med vårt første hytteprosjekt – sentralt og attraktivt i Sirdal ved Haugen. Vi satser på folkehytter, spesielt rettet mot den aktive familien med både barn og voksne som benytter fjellet til turer og trening hele året. Mer om dette finner dere på nettsiden vår.

Med dette vil vi si god lesning og ønske dere en fin vår med mye arbeid og spennende prosjekter.

Svein Olav Aalgaard,

daglig leder

Recent Posts