Vi hadde besøk av Gjesdal kommune

F.v.: Frode Fjeldsbø, Knut Underbakke, Jan Erik Sletten, Svein Olav Aalgård og Andrè Andreassen.

F.v.: Frode Fjeldsbø, Knut Underbakke, Jan Erik Sletten, Svein Olav Aalgård og Andrè Andreassen.

"Under besøket benyttet ordfører Fjeldsbø anledningen til å informere om boligpolitisk strategi, som per i dag er på skissestadiet, og hvordan kommunen ønsker å ta posisjon som grunneier for å kunne drive boligpolitikk. Eksempelvis kan dette gjøre gjennom organisering av et tomteselskap, tilsvarende Sandnes, slik at man kan tilby boliger til eksempelvis førstegangsetablerere, vanskeligstilte og eldre.
Kommuneplanprosessen ble også diskutert, med særlig fokus på området på Høljaberget hvor Aalgaard Bygg har vært aktiv for å få til en omregulering til boligformål."

Les mer på kommunens hjemmesider: Bedriftsbesøk Aalgaard Bygg