Prosjektet Grødem Sjø

BALANSE MELLOM BOLIG OG UTEOMRÅDE

Arkitekt Martin Holm-Jensen i Sjo Fasting har latt seg inspirere av både sjø og hage når han har tegnet de 14 moderne eneboligene i Grødem Sjø-prosjektet, der også områdene mellom boligene står sentralt.

Arkitekten har blant annet valgt gangvei og hage framfor asfalt og biloppstillingsplasser til flere av boligene.

GRØNTSTRUKTUREN VIKTIG
Holm-Jensen har latt seg inspirere av kolonihager og hagebyer og har tegnet et prosjekt med vekt på grøntstrukturen der også tomtene planlegges med bøkehekker som skille mellom dem. Boligene har han gitt et rent og enkelt uttrykk.

– Eneboligene skal understøtte uterommet, fastslår han.
Små detaljer er likevel valgt med nennsom hånd, som espalier.

– Der håper vi jo at beboerne velger å plante klatreplanter, sier han smilende.

Stående kledning, vinduer uten vannbord og så minimale løsninger som overhodet mulig rundt taket, er også valgt for å gi boligene et så rent og minimalistisk uttrykk som mulig.

Grødem sjø kjøkken - Aalgaard Bygg
Grødem sjø-prosjektet ligger nydelig til og er utformet med stor vekt på utemiljø og grøntarealer.

JUSTERBAR PLANLØSNING
Når det gjelder boligenes planløsning, har Holm-Jensen lagt vekt på justerbare løsninger.

– Et soverom kan brukes til kontor eller som spisestue i forlengelsen av kjøkkenet. På dette viset kan de som kjøper boligene i stor grad legge inn sine preferanser enten de ønsker mange rom eller heller vil åpne opp og få større flater, sier han.

Han har også lagt opp til aktivisering av rom som i utgangspunktet ikke er aktive:
– Det er for eksempel mulig å sette opp en kontorplass i gangen. På den måten får vi utnyttet boarealet bedre.

OPPSTARTEN AVGJØRENDE
Prosessen fra prosjektstart til ferdige tegninger har vært rimelig rettlinjet:

– Vi hadde et veldig godt innledende møte der vi gikk gjennom hele prosjektet, grundig og med plass til alle detaljer. Dette er viktig for å få en god prosess, noe vi har hatt i dette prosjektet. Selvsagt har det vært noen gi-og-ta-situasjoner, men det skal der også være, sier han.

Grødem sjø - Aalgaard Bygg
Grødem sjø-prosjektet ligger nydelig til og er utformet med stor vekt på utemiljø og grøntarealer.

Salget er startet og flere boliger er allerede solgt. Du finner mer informasjon her: grødemsjø.no

Grødem sjø utsikt - Aalgaard Bygg
Grødem sjø-prosjektet ligger nydelig til og er utformet med stor vekt på utemiljø og grøntarealer.
Recent Posts