DOBBEL GLEDE!

Juryen fikk en vanskelig oppgave når 27 velbegrunnede og solide søknader skulle vurderes. Vi mottok søknader fra både enkeltutøvere, tropper og hele idrettslag. Det er en enorm glede for Aalgaard Bygg å kunne gi noe tilbake til innbyggerne i Sandnes og de som legger ned time etter time med frivillig arbeid i lag og foreninger. Samfunnsnytten av å ha med oss flest mulig lengst mulig i idretten av våre barn er uvurderlig og uten sidestykke!

Det var to søknader som skilte seg ut, og Aalgaard Bygg vil derfor gratulere både:
 

Aspervika Trim & Turn
og
Austrått IL Volleyball v/ trener Tomasz Cudny
 
 

Vi valgte å doble avsatt beløp og gi kr. 25 000,- til hver av vinnerne. Juryen bestod av representanter fra Sandnesposten, Aalgaard Bygg og Bystyret i Sandnes.

 

AUSTRÅTT IL

Tomasz har i løpet av sine 3 år i Norge vist entusiasme og faglig dyktighet uten sidestykke som trener i Austrått IL. Han har alle forutsetninger for å lykkes med videre satsing som volleyballtrener, men det er avhengig av, i første omgang trener 3 kurs, og norskkurs. Bare hans frivillige volleyballkurs på skoler i nærområdet har ført til rekruttering av 20 nye spillere i Austrått. Vi ønsker Tomasz lykke til med videreutdanning som trener. Gratulerer!

Aspervika Trim & Turn

Laget har vist et spesielt ønske om å tilby aktiviteter som flest mulig skal få muligheten til å delta i. For eksempel holdes medlemskontigenten på lavest mulig mulig nivå for å få med flest mulig. Laget ønsker samtidig å holde på utøverne lengst mulig og tar vare på ungdommene etterhvert som de blir større. Utdanning av aspiranttrenere er en viktig faktor for å skape trivsel og ikke minst gode rollemodeller for de yngre. Stipendet er øremerket til utdanning av unge trenere. Gratulerer!