Utvikler boligfelt på Ålgård

Kodlidalen Ålgård

Gjesdal kommune har i flere år hatt ambisjoner om å etablere et godt boligtilbud for førstegangsetablerere og eldre. Nå realiserer de planene i samarbeid med Øster Hus, Stolt Bolig og Aalgaard Bygg.

Om to år kan de første boligene stå klare i Kodlidalen på Ålgård der de fire sammen skal utvikle et felt med opp mot 150 boliger. Dette blir første prosjekt ut for Per Rovik, som i juni ble ansatt som leder for bosted og tomteutvikling i kommunen.

MANGE INTERESSERTE

– Vi håper å komme i gang med veianleggene ved kommende årsskifte. Disse kan det ta et halvt år å fullføre. Når det gjelder boligsalget, kan det skje om ett års tid, tror han.

Etter at presentasjon av prosjektet ble lagt ut på kommunens nettsider i slutten av september i år har Rovik så langt mottatt nær 50 interessenthenvendelser.

– På skjemaet kan folk krysse av for leilighet, rekkehus, enebolig, etablererboliger eller tomter. Hovedvekten så langt ligger på enebolig eller eneboligtomter, oppgir Rovik.

Kodlidalen Ålgård
Mest sannsynlig kan de første boligene stå klare i Kodlidalen på Ålgård om et par års tid. Foto: Link Arkitektur

NYE TILDELINGSKRITERIER

Gjesdal kommune har utformet sin boligpolitiske strategi med henblikk på tre grupper: Førstegangsetablerere, eldre på jakt etter hensiktsmessige boliger å bli gamle i, og de som gjerne må få hjelp av flere instanser for i det hele tatt å kunne bli huseiere.

Rådmannen i Gjesdal ønsker at femti prosent av de kommunale tomtene i Kodlidalen skal gå til folk som vil å flytte til Gjesdal, noe som fordrer nye regler for tildeling av kommunale tomter. De gjeldende reglene fra 2007 inneholder i hovedsak kriterier som legger vekt på tildeling til egne innbyggere.

INTERN KONKURRANSE EN STYRKE

– Det er en enorm styrke for prosjektet at det er intern konkurranse blant oss fire. Det kommer gjesdalbuer til gode, sier Svein Olav Aalgaard i Aalgaard bygg, som lenge har ønsket seg et større prosjekt i hjemstedkommunen.

– Vi må skjerpe blyanten både når vi tegner, planlegger og priser. I forkant er det dessuten en fordel å bruke alle aktørenes erfaringer for å optimalisere prosjektet, uttaler Arild Espedal i Stolt Bolig.

Recent Posts